• Anasayfa
  • |
  • AB KOM. DENIZI KIRLETEN GEMILERE CEZA GETIRDI.

AB KOM. DENIZI KIRLETEN GEMILERE CEZA GETIRDI.

AB KOMİSYONU DENİZİ KİRLETEN GEMİLER İÇİN YENİ CEZALAR GETİRİLMESİNİ ÖNERDİ AB Komisyonu, denizleri kirleten gemilere cezai müeyyideler getirilmesini teklif etmiştir. Avrupa Komisyon, deniz kirliliğinden sorumlu gemiler karşı cezai müeyyideler uygulanması yönünde bir Yönergeyi bugün kabul etmiştir. Komisyonun taşımacılık ve enerji politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Loyola de Palacio, “Bu tip bir tedbir, özellikle taşımacılık için oldukça önemlidir, çünkü denizi kirleten gemilerle ilgili mevcut resmi yükümlülük rejimleri, gemi sahiplerine ve tehlikeli maddelerin taşımacılığını yapan diğer ilgililere sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmeleri için yeteri kadar finansal caydırıcı faktör temin edememektedir.” demiştir. Önerilen Yönerge, gemilerin yol açtığı deniz kirliliğini cürüm olarak kabul etmektedir. Bu suçu işleyenlere getirilecek müeyyideler; kasten ya da ağır ihmal sonucu yasadışı kirliliğe yol açan veya katkısı bulunan - Kaptan, donatan, işletmeci ya da kiralayan firma ve klas kuruluşu dahil - her kişiye tatbik edilebilir olacaktır. Cezalar, azami ciddiyet arzeden davalarda hapis cezasını da kapsayabilecektir. Teklif; yükümlülükler ve ilgili müeyyidelerle ilgili daha ayrıntılı spesifik tedbirler getirilmesi hususunda 13 Aralık 2002’de Kopenhag’da Avrupa Konseyi tarafından yapılan çağrılara ve 6 Aralık 2002’deki Bakanlar Ulaştırma Konseyi ile 19 Aralık’daki Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından yapılan güçlendirilmiş çevre koruması ve ağır ihmal sebebiyle denizde kirliliğe yol açan gemilere karşı cezai müeyyideler uygulanması hususundaki çağrılara karşılık vermektedir. Bu teklif, Komisyonun, Avrupa kıtası çevresinde (1) denize kasıtlı atık ve kargo kalıntısı boşaltılmasını durdurmaya yönelik daha ileri düzeydeki çabasıdır. Teklif edilen Yönerge, bugün, petrol ve kimyasallar (2) dahil olmak üzere kirliliğe yol açan maddelerin denize tahliyesi için ayrıntılı kurallar temin etmekte ve AB sularında bu kuralların herhangi birinin ihlâl edilmesini “yasadışı” olarak kabul etmektedir. Buna ilave olarak, açık denizlerde denizin kirletilmesini geminin bayrağına (3) bakılmaksızın yasaklamaktadır. Loyola de Palacio, “Açık denizlerin de Yönerge kapsamına alınması önemlidir, çünkü denizlerin kirletilmesinin yapay sınırları yoktur ve bir çok Üye Ülke 200 millik İnhisari Ekonomik Bölgeye bile sahip değildir” demiştir. Ayrıca, teklif edilen Yönergenin AB’nin düzenleyici kurallarındaki belirgin düzenleme boşluklarını dolduracağını ve AB suları ve AB suları ötesinde sorumlu denizcilik anlayışının yerleşmesi için uzun bir yol katedeceğini de ilave etmiştir. Yeni oluşturulan Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı, bu Yönergenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli bilgi sisteminin tesis edilmesi hususunda Komisyon ve Üye Devletlere yardımda bulunacaktır. (1) 2001 yılında Baltık Denizinde 390, Kuzey Denizinde ise 596 yağ tortusu; 1999’da Akdeniz’de 1638 yağ tortusu (2) Gemilerin Yol Açtığı Deniz Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon 1973’de ve müteakibinde değişiklik yapılan bu Konvansiyonla ilgili 1978 Protokolü’nde tanımlanmıştır (Marpol 73/78 Konvansiyonu) (3) Açık denizlerde tahliye suçları için araştırma yapma ve yasal takipte bulunma olanağı Birleşmiş Milletler 1982Deniz Hukuku Konvansiyonu’nun (UNCLOS) 218.1 nolu maddesinde sağlanmıştır.