• Anasayfa
  • |
  • AB SKDM Bilgilendirme Toplantıları Hk.

AB SKDM Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Sayın Üyemiz,          

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 25.07.2023 tarihli Ek’te sunulan yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasına ilk aşamada tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda alüminyum, demir-çelik ve çimento sektörleri özelinde gerçekleştirilecek toplantıların tarihleri ve katılım adresleri yazı Ek’inde yer almakta olup toplantılara katılım sağlamak isteyenlerin sektör belirterek bilgilerin 26 Temmuz 2023 tarihine kadar abtekpazar@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

519_1843_1843_519.pdf