AB UYGULAMALARI HK.

Sayın Üyemiz, CPS şirketinden alınan ve “PRESTIGE” tankeri kazası sonrası yaşanan gelişmeler, AB Komisyonu İndikatif Kara Listesinin açıklanmasından sonra yaşananlar, AB Komisyonu ile gerçekleştirilen toplantı ve sonrası, ve Landwell Hukuk firmasının konuyla ilgili hukuki mütalaalarını içeren yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter EK: CPS Yazısı (5 sayfa) AB KOMİSYONU TEBLİĞİNİN YAYINLANMASINDAN ARDINDAN YAŞANAN GELİŞMELER 19 Kasım 2002 tarihinde, Bahama bandıralı 26 yaşındaki tek cidarlı Prestige tankeri, İspanyol sahilinin 270 km açığında batmıştır. Binlerce ton yakıt denize akmış ve Galiçya sahilini tamamen kirletmiştir. Ülkenin diğer kıyılarına da kirlilik ulaşmış, Fransa sahillerini de tehdit eder hale gelmiştir. Hatırlanacağı gibi, 12 Aralık 1999 tarihinde gerçekleşmiş olan Erika kazasından sonra, Avrupa Birliği Komisyonu iki mevzuat paketi hazırlamıştır: Erika 1 (Mart 2000) ve Erika 2 (Aralık 2000). Erika 1 paketinin Üye Devletler tarafından iç hukuklarına aktarılması süreci, en geç 2003 ortasında bitecek biçimde hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Aralık 2000 Nice Zirvesi’nde Üye Devletleri Erika Paketini daha erken bir tarihte yürürlüğe koymaya davet etmiştir. Erika 2 paketinin deniz trafiğinin takibi hakkındaki hükümleri Üye Devletler tarafından Şubat 2004’te yürürlüğe sokulacak olup, diğer hükümleri bugün itibariyle yürürlüktedir. Prestige kazasının ardından 03 Aralık 2002 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu bir tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğin içeriğine bakıldığında AB Komisyonunun endikatif (işari) bir kara liste yayınladığı görülmektedir. Bu listede, eğer yeni Topluluk deniz güvenliği önlemleri o tarihte yürürlükte olsa idi, Avrupa limanlarına girişi yasaklanacak olan gemiler yer almaktadır. Komisyon, içinde 26 adet Türk Bayraklı geminin bulunduğu bu listeyi yayınlarken, gemi sahiplerini ve bayrak devletlerini ilgili mevzuat yürürlüğe girmeden uyarmak amacını taşıdığını ifade etmiştir. Ne var ki, gerek listede yer alan gemilerin yaklaşık yüzde 30’unun Türk gemisi olması, gerek listede yer alan gemilerin, bu listede isimlerinin yayınlanmasından itibaren çeşitli şekillerde zarara uğramaları nedeniyle, Deniz Ticaret Odası alınabilecek önlemlere dair çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda, Brüksel’de çalışan Landwell Hukuk Bürosu’ndan bir hukuki mütaala talebinde bulunulmuştur. Landwell Hukuk Bürosu, ilk olarak bir ön inceleme yapmış, ardından daha kapsamlı bir hukuki mütalaada bulunmuştur. Landwell Hukuk Bürosu bu bağlamda çalışmaya devam ederken, Kara Listede yer alan Türk bandralı gemilerden birinin, bir Avrupa Limanına girişi reddedilmiş, konu Landwell’e yansıtılmıştır. Landwell Hukuk Bürosu gerek ilgili AB Üye Devletindeki bürosu vasıtasıyla konuyla ilgilenmiş, gerekse AB Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Deniz Güvenliği Birimine konuyu yansıtmıştır. Eş zamanlı olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği, ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği ve Denizcilik Müsteşarlığı DTO ve CPS tarafından bilgilendirilmiştir. Bu girişimlerin sonucunda AB Komisyonu 17 Ocak 2003 tarihinde Endikatif Kara Listedeki gemilerle ilgili ek bilgi yayınlamıştır. Bu yazıda özetle, yayınlanan kara listenin amacının, yeni yasaklama kurallarının olası etkisinin değerlendirilmesi ve ilgili tarafların gerekli önlemleri alabilmeleri için, ileride olabilecek bir yasaklamanın olası etkilerini gösterip, kendilerinin gerekli önlemleri almalarını sağlamak olduğunu, listenin yalnızca endikatif (işari) olup, simulasyon amaçlı kullanıldığını, bahse konu listenin herhangi bir Üye Devlet tarafından, geminin girişinin yasaklanması için yasal bir dayanak olarak kullanılamayacağı gibi hususların altı çizilmiştir. LANDWELL HUKUK FİRMASI’NIN HUKUKİ MÜTAALASI Landwell Hukuk Bürosu’nun sund