• Anasayfa
  • |
  • ABD IRAK HAREKÂTI IÇIN NOTAM VE NOTMAR METINLERI

ABD IRAK HAREKÂTI IÇIN NOTAM VE NOTMAR METINLERI

İLGİ: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel           Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen 21.03.2003 tarih ve        B.02.1.DNM/0.06.02.02.SGD-6//01822 sayılı yazı ve ekleri. “ABD tarafından Irak Harekâtı ile ilgili olarak hazırlanan NOTAM ve NOTMAR metinleri” konulu İlgi yazıda aşağıdaki hususlar bildirilmiştir: “Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 20.03.2003 tarih ve 112549 sayılı yazı ile; ABD’nin Irak Harekâtı çerçevesinde 20 Mart 2003 günü ABD Büyükelçiliği’nden gelen bir yetkilinin, ekte örneği sunulan “Notice to Mariners – (NOTMAR)” ve “Notice to Airmen (NOTAM)” metinlerini tevdi ettiği, sözkonusu metinlerde, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Arap Körfezi ve Arap Denizi’nde “koalisyon güçleri” tarafından yürütülen harekât çerçevesinde alınan önlemlere dikkat çekildiği, sözkonusu metinlerin Bahreyn ve BAE sivil havacılık makamlarınca NOTAM olarak (A0125 ve A0176) resmen yayınlandığı belirtilmektedir.” İlgi yazı ekinde gönderilen “NOTAM” ve “NOTMAR” metinlerinin Odamızda yapılan Türkçe çevirileri ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER EK-1: İlgi yazı ekindeki NOTAM metninin Türkçe çevirisi EK-2: İlgi yazı ekindeki NOTMAR metninin Türkçe çevirisi DAĞITIM: - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği E.K./İ.A. EK – 1 Havacılara Bildiri (NOTAM) Koalisyon askeri güçleri tüm Orta Doğu’da ve Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Arap Denizi (Umman Denizi), Umman Körfezi ve Arap Körfezi üstündeki hava sahasında operasyon yapabilirler. Sivil uçaklara karşı kasıtsız şekilde güç kullanılmasından kaçınılması için bu bölgelerdeki sivil uçakların zamanında ve doğru şekilde tanımlanması kritik önem taşımaktadır. Koalisyon askeri güçleri, tanımlanmayan uçaklar (sabit, dönel kanatlı ve ultra hafif araçlar) bunlara yaklaştığı takdirde, kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli olabilecek şekilde, kendi kendini koruma önlemleri uygulamaya hazırdırlar. Koalisyon güçleri, tüm düşmanca davranışlar veya düşmanlık niyeti belirtilerine kesinlikle karşılık vermeye hazırdırlar. İlâve olarak, daha başka bir bildiriye kadar, merkezi komutanlıkça müsaade edilmiş tıbbî, yangınla mücadele, kurtarma/tekrar ele geçirme ve insani maksatlı uçuşlar hariç, Irak hava sahası koalisyona dahil olmayan tüm uçaklara kapalıdır. Bu hava sahasına giren uçaklar rizikosu kendilerine ait olarak böyle yapmaktadırlar. Bu bildiri aynı zamanda koalisyon güçlerinin ve bunların kolaylık tesislerinin güvenliğini sağlamak için hazırlanmıştır. Koalisyon güçleri için tehlike teşkil ettiği belirlenen tüm uçaklar veya uçuş faaliyetleri durdurulabilir, karantinaya alınabilir, sakatlanabilir veya yok edilebilir. Buna, tescile bakılmaksızın, Irak toprakları hava sahasındaki uçaklar ve baştan başa Iraktaki yerde tesis edilmiş kıymetler ve faaliyetler dahildir. İlâve olarak, koalisyon deniz kuvvetlerine yaklaşan tüm uçakların köprüüstünden – köprüüstüne kanal 16 (bridge-to-bridge channel 16), uluslararası hava tehlike (international air distress) (121.5 mhz) veya askerî hava tehlike (military air distress) 243.0 mhz uhf) üzerinden radyo (telsiz) temasını sürdürmeleri tavsiye olunur. Bu bildiri hemen yürürlüğe girer ve daha başka bildiriye kadar yürürlükte kalacaktır. EK - 2 Denizcilere Bildiri (NOTMAR) Koalisyon deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz, Kızıld