• Anasayfa
  • |
  • ABHAZYA’YA GIDEN TÜRK GEMILERI

ABHAZYA’YA GIDEN TÜRK GEMILERI

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nca iletilen ve Batum Başkonsolosluğumuzun Gürcistan Sahil Güvenlik Komutanı Merab GABUNIA ile Poti’de gerçekleştirdiği bir görüşmeden bahisle; Son dönemlerde Abhazya’ya giden Türk ticaret gemilerinin sayısında artış tespit edildiği ve bu bölgede faaliyet gösteren gemilere gerekli uyarıların yapılması konusunda ilgili makamlarımızın yardımlarını beklediği bildirilmektedir. Bu itibarla, balıkçılık sezonunun da açıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Gürcistan ve/veya özellikle Abhazya bölgesine sefer yapacak olan Türk bayraklı ticaret gemilerimizin ve özellikle Karadenizde balıkçılık yapacak olan balıkçı teknelerimizin, Gürcistan karasularına ve özellikle Abhazya bölgesine gidecek ticari gemiler ve balıkçılık faaliyetleri ile ilgili Gürcistan Hükümetince yapılan uygulamaların ve uyarıların yer aldığı Odamızca yayımlanan sirkülerleri tekrar gözden geçirmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almaları hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği