AFS KONVANSIYONU HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Gemilerin karinalarına yapışan deniz organizmalarının, başta yakıt harcamaları olmak üzere gemilerin operasyonel giderleri üzerinde önemli etkileri olduğu, bunu engellemek amacıyla kullanılan ve TBT (tributyltin) içeren anti-fouling sistemlerin deniz ekosistemine zamanla önemli zararlar vermekte olduğu, bunu engellemek amacıyla bu boyaların kullanımını aşamalı olarak ortadan kaldıracak bir düzenleme olan AFS Sözleşmesinin (Gemilerde Zararlı Paslanma Önleyici Sistemlerin Kontrolü Hakkında Uluslararası Sözleşme) 2001 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Diplomatik Konferansta kabul edildiği, Türkiye’nin de sözleşmeye taraf olunması için yapılan çalışmaları neticelendirmek üzere olduğu, 2. Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin 14 Nisan 2001 tarihinde yayımladığı Gemilerde Kullanılan Organik Bileşikleri İçeren Boyaların Yasaklanması Hakkındaki 782/2003 Sayılı Direktifin, 1 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Birliği üyesi ülke limanlarında yürürlüğe gireceği, bu direktife göre, AFS Sözleşmesi sertifikası ya da bu sözleşmeye geminin uygun olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi olmayan hiçbir geminin, bayrağına veya bayrak devletinin AFS Sözleşmesine taraf olup olmamasına bakılmaksızın Avrupa Birliği limanlarına alınmayacağı, 3. Bu kapsamda, gemilerimizin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin limanlarında karşılaşacakları sıkıntıların önlenmesi amacıyla, Gemi Sörvey Kurulu Uzmanları tarafından yapılan gemi denetimlerinde bu hususun tavsiye niteliğinde denetlenmesi ve anılan sertifika veya belgeye sahip olmayan gemilerin kaptanlarının bilgilendirilmesi hususunda gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası