AIS CIHAZI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2003 tarih ve 02681 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yapılan IDO A.Ş. tarafından yapılan başvuru ile, kendilerinin Det Norske Veritas Klas Kuruluşunca, şirketlerine ait HSC Koduna göre Norveç’te yeni inşa edilmekte olan yolcu feribotlarında AIS (Automatic Identification System) gerektiği ve bu konuda Bayrak Devletinin isteklerine uyum sağlanmasının istenildiği, 2. Bahse konu gemilerin Marmara Denizinde Pendik-Yalova-Pendik arasında çalıştırılacağından dolayı AIS cihazının konulmaması için muafiyet verilmesinin istenildiği, Bölge Müdürlüğü’nün ise talebe yönelik uygulamanın ne şekilde yürütüleceği hususunda görüş talep ettiği, Bu çerçevede, Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) Bölüm-V’in Uygulama başlığı altındaki Kural-1’in 4. maddesine istinaden; - 150 GRT ve altındaki tüm sefer bölgelerine seyir yapan gemilere, - 500 GRT ve altındaki uluslararası sefer yapmayan gemilere, - Balıkçı gemilerine AIS cihazı takılmasından muaf tutulmasının Denizcilik Müsteşarlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter