• Anasayfa
  • |
  • AIS KLAS-B CS DONATIM (UYGUNLUK BELGESI)

AIS KLAS-B CS DONATIM (UYGUNLUK BELGESI)

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, Ülkemizde AIS Klas-B Cihazına ilişkin uygulamanın İlgi (b) Tebliğ kapsamında yürütüldüğü, 01.11.2007 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Fakültesi Bölümü arasında İlgi (b) Tebliğ kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından uygunluk belgesi verilmeden önce, fakülte tarafından cihazların sağlaması gereken özelliklerin test edilmesi ve ölçümünün yapılarak cihaza ilişkin teknik bir raporun hazırlanması hususunda protokol imzalandığı, Bu kapsamda, İdeal Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin 24.10.2007 tarihinde gönderdiği yazı ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurduğu, firmanın başvurusunun 05.11.2007 tarihinde İ.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne iletilmiş olup, yapılan testler neticesinde İlgi (b) Tebliğ kapsamında İdeal Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin uygunluk belgesi almaya hak kazandığı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası