AIS KLAS-B CS TOPLANTISI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, İlgi (b) yazıda T.D.İ.’den alınan bir yazıdan bahisle, işletmenin bünyesinde hizmet veren palamar botlarının söz konusu tebliğ kapsamında AIS Klas B CS Cihazı ile donatılmasının zorunlu olup olmadığı konusunda bilgi talep edildiği, Bu meyanda bilgi talebi ile ilgili olarak, palamar botlarının AIS Klas CS Cihazı ile donatılmayacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası