AIS TRANSPONDER TESTI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin artırılmasına büyük katkı sağlayan AIS’in Denizde Uluslararası Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm-5, Kural-19, Madde 2.4 gereği 2002 yılından itibaren aşamalı olarak SOLAS’a tabi gemilerde kullanılmaya başlandığı, AB üyesi birçok devlet tarafından gemilerin anlık olarak izlenmesi amacıyla AIS’in kıyı istasyonlarının tesis edildiği, bu gelişmeler paralelinde; jeopolitik konumundan dolayı hassas ve önemli bir coğrafi bölgede bulunan ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması, ülkemizin ulusal ve uluslararası sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi ve bu maksatlarla gerekli altyapıların ülkemizde zamanında tesisinin, gerek milli menfaatler açısından gerekse denizlerimizdeki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması açısından çok önemli bir husus olmasından dolayı ülkemiz kıyılarındaki deniz trafiğinin izlenmesi amacıyla, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından AIS kıyı istasyonlarının tüm kıyılarımızda kurulması çalışmalarına başlandığı, AIS Baz İstasyonlarının kıyılarımızda kurulmasına müteakip, kıyılarımızdaki deniz trafiğinin etkin ve aktif bir şekilde kontrol altına alınabilmesinin ancak bir çok gemi ve deniz aracının anlık izlenmesi yoluyla olacağı ve bu amaca yönelik olarak tipleri ve tonajları veya boylarına göre belirlenecek standartlardaki SOLAS’a tabi olmayan Türk Bayraklı gemilere ve deniz araçlarına da AIS Transponderi taşıma zorunluluğu getirileceğinin daha önce 17.01.2006 tarihli yazılarında bildirildiği, Bu kapsamda, ülkemizde Denizcilik Müsteşarlığı ile Telekomünikasyon Kurumu desteğinde yerli firmalar tarafından AIS Transponderi üretim çalışmalarının yapıldığı ve üretim çalışmalarında son aşamaya gelinen AIS Transponderinin testinin, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın katılımıyla, 8 Haziran 2006 tarihinde 15:00 – 17:00 saatleri arasında, ekte bir örneği yer alan program çerçevesinde Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri İstanbul Merkezi İstinye’de yapılacağı, Yerli üretim AIS Transponderi testine istenilmesi halinde katılım sağlanabileceği, katılmak isteyenlerin katılımcı bilgilerini 6 Haziran 2006 tarihine kadar 0 312 2323849 / 2528 numaralı telefona bildirmeleri veya h.ozturk@denizcilik.gov.tr e-posta adresine iletmeleri istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Program (1 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - T.C. Başbakanlık Denizcilik Müst. - Türk Armatörler Birliği Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Boğaziçi Yoltur Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - TURYOL - AVRASYA