AKSARAY

Tarih:11.05.2004 Konu: Aksaray Sayın Üyelerimiz ; İlgi: 03.05.2004 tarih ve 9/105 nolu T.C. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası yazısı. İlgi yazı ile; Milli Geliri 1500 $ altında bulunan İller arasında bulunan AKSARAY’ın Şubat 2004 tarihinde 5084 sayılı Yatırım ve İstihdamı Teşvik Kanunu kapsamına alındığı; Bu Kanun kapsamında yatırımcılara gelir vergisi, stopaj teşviki, sigorta primi, işveren paylarının teşviki, bedelsiz yatırım yeri arsa tahsisi ve enerji desteği gibi teşviklerin sağlandığı; Bunun yanısıra, ilin coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yetişmiş insan gücü varlığı, gelişmek ve ilerlemek konusunda ortaya koyulan istek ve iradenin “üreten ve refah düzeyi yüksek AKSARAY’ı tesis edeceği”; bildirilmektedir. Konuyla ilgilenen üyelerimizin aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir: T.C. AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI Bankalar Cad. No: 15/1 – AKSARAY Tel: 0382 213 10 49-213 90 66-213 99 11 Faks: 0382 213 99 10 Web: aksaraytso.org.tr E-mail: aksaraytso@tobb.org.tr / info@aksaraytso.org.tr Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter