• Anasayfa
  • |
  • Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteği Hk

Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteği Hk

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/40)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, 05.11.2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğ'de belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Tebliğ'de "Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteğinden Faydalanacak İşletmelerde Aranan Şartlar, Müracaat İçin Gerekli Belgeler, İl Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler, Üye Yetiştiricilerden Kesinti, Ödemelerin Aktarılması, Yetki ve Denetim, Haksız Ödemelerin Geri Alınması ve Hak Mahrumiyeti," başlıkları altında başvuru sahipleri tarafından yapılacak iş ve işlemler açıklamalı olarak belirtilmektedir.

Ayrıca, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/57) yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1329_3238_alabal_k_kulu_kahanelerinde_dam_zl_k_alabal_k_deste_i_hk.pdf