ANA GEMILER HK.

Tarih: 10.05.2004 iLGİ: T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 06.05.2004 tarih ve 1710 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; T.C.D.D. Haydarpaşa Limanında iş yapan Maersk Denizcilik A.Ş. Acentesinin temsilcisi olduğu Maersk Sealand Armatörlük Şirketine ait 2400 TEU kapasiteli vinçsiz ana gemilerini, Mayıs ayının ilk haftasından başlamak üzere her Pazartesi Haydarpaşa Limanına yanaşacak ana gemileri hakkında yapılan sözleşme gereği Haydarpaşa Limanında 12 no.lu rıhtıma öncelikli olarak yanaştırılacağı, Pazartesi aktarmalı yüklerle Haydarpaşa Limanına gelen (Feeder) gemilerin başka rıhtımlarda (10-11-13-14 no.lu rıhtımlar) iş altı edileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR