APEC CEO 2004 ZIRVESI

İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 20/02/2004 tarih ve 5915 sayılı yazısı. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nden alınan ilgi yazı Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat Tuncer Genel Sekreter EK -İlgi Yazı