• Anasayfa
  • |
  • ARPAŞ’IN YENI LIMAN HIZMET TARIFESI

ARPAŞ’IN YENI LIMAN HIZMET TARIFESI

Tarih: 02.09.2004 Konu: ARPAŞ’ın yeni liman hizmet tarifesi İLGİ: ARPAŞ Ambarlı Römorkaj Pilotaj Ticaret A.Ş.’nin 31.08.2004 tarih ve 988 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazıyla, ARPAŞ tarafından 15 Ağustos 2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni liman tarifeleri bildirilmekte olup, ekte sunulmaktadır. Liman tarife tablosundaki ücretler aynı kalmış olup, Denizcilik Müsteşarlığı’nın yeni değişiklikleri ve Liman Talimatları doğrultusunda, yeniden düzenlenen “ÖZEL HÜKÜMLER” yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: ARPAŞ Liman Hizmet Tarifesi DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın 09 Ağustos 2004 tarihli talimatları doğrultusunda hazırlanan, 15 Ağustos 2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Tic. A.Ş. hizmet tarifesidir. TARİFE 1 – Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler TARİFE 2 – Uluslararası Sefer Yapan Yük Gemileri TARİFE 3 – LINER Çalışan Konteyner Gemileri TARİFE 4 – RO-RO Gemileri ÖZEL HÜKÜMLER 1- Ambarlı Liman Talimatnamesine ’ ne göre, limana yanaşacak 500 GRT’ dan büyük tonajlı yabancı ve 1000 GRT’ dan büyük tonajlı Türk bayraklı gemilerin kılavuz almak, zorunluluğu vardır. 2- Ambarlı Liman talimatnamesine göre; 2000 – 5000 GRT gemiler 1 Römorkör, 5000 – 30.000 GRT gemiler 2 Römorkör, 30.000 + üzeri GRT gemiler 30 ton çekme gücünde 2 römorkör almak zorundadır. 2.a – Baş iteri mevcut ve çalışır durumda bulunan gemiler talepleri halinde bir römorkörle yanaşma/kalkma yapabilirler. 2.b – Baş ve kıç iteri mevcut ve çalışır durumda bulunan her tonajdaki gemiler, talepleri halinde bir römorkörle yanaşma/kalkma yapabilirler. Römorkörü kullanmaz ise % 50 indirimli ücret alınır. 3- Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde tarife ücretleri % 50 zamlı uygulanır. Uygulamada, hizmetin yapıldığı tarih ve saat esas alınır. 4- LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde ücretler % 30 zamlı olarak uygulanacaktır. 5- Shifting ücretleri % 50 indirimli uygulanır. Ambarlı liman, rıhtım ve iskeleleri arasında yapılan transferler shifting sayılır. 6- Makinesiz/Makine gücünü kaybetmiş gemilere verilecek hizmette Römorkaj Tarifesi, % 100 zamlı uygulanır. 7- Varışta demire, kalkışta demire gelen gemiler, Liman Başkanlığından izin almak, kılavuz bulundurmak ve ayrıca demirleme ücreti ödemek zorundadır. Demire gelen ve demire çıkan gemilerden Yanaşma veya Kalkma ücretinin yarısı kadar ayrıca pilotaj ücreti alınır. 8 – Demirdeki gemilere deniz aracı servis ücreti 100 USD’ dır. 9 – Yuk