• Anasayfa
  • |
  • Asya Limanlarında Gemi Personeli Değişimlerine İlişkin Güncel Prosedürler

Asya Limanlarında Gemi Personeli Değişimlerine İlişkin Güncel Prosedürler

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 14 Ekim 2020 tarih ve COVID19(20)165 sayılı, Ek'te sunulan yazıda, Asya Armatörler Birliğinden alınan Asya limanlarında gemi personeli değişimi ile ilgili protokolleri içeren dokümana yer verilmektedir. Bahse konu doküman Odamız tarafından 15.10.2020 tarih ve 2769 sayılı yazımız ile üyelerimize duyurulmuş olmakla birlikte, yazı içindeki tercüme hatası aşağıdaki şekilde düzeltilerek tekrar üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Bahse konu yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki 10 ana limanda (Dalian, Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Haikou) Çin vatandaşı gemi personeli dışındaki ülke vatandaşları için;

* Ülkeden ayrılacağı onaylı uçak bileti ile aynı şehirdeki limanda gemiden ayrılan personelin,

toplu taşıma kullanmadan, duraksız olarak araçla havaalanına intikal ederek Çin'den

ayrılması,

* Geminin Çin limanına gelmeden bir önceki limandan Çin'e varışına kadar 14 veya daha fazla

gün geçmiş olması,

* Gemi personelinin gemide bulunduğu son 14 gün içerisinde herhangi bir personelde Covid-

19 belirtilerinin gözlemlenmemiş olması,

* Çin limanlarında tüm gemi personeline yapılan Covid-19 testinin negatif çıkmış olması,

koşullarının sağlanması halinde personel değişimine müsaade edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1155_2779_asya_limanlar_nda_gemi_personeli_de_i_imlerine_ili_kin_g_ncel_prosed_rler.pdf