ATIK TOPLAMA HIZMETLERI

İLGİ:Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Müdürlüğü’nün 25 Şubat 2004 tarih ve 18 sayılı yazısı. İlgi yazının incelenmesinden, Odamız üyesi Karadeniz Ereğli Tekne İnşa ve Geri Dönüşüm Tesisi Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin, Karadeniz Ereğli liman hudutları dahilinde, Türk ve Yabancı bayraklı gemilere, karadan ve denizden olmak üzere yirmidört saat süre ile sintine atıkları ve slop alımı hizmeti vermek üzere T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirildiği anlaşılmaktadır. Bahse konu firmanın ücret tarifesi Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK:Atık Alım Hizmetleri Ücret Tarifesi