• Anasayfa
  • |
  • Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adalarının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi.

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adalarının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi.

Sayın Üyemiz,

 

“Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Kapsamına giren ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine” 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiş olup, bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı :1160) 25.06.2019 tarih ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararın, Eki ve Krokisi Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                Saygılarımla,

 

  İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

441_2492_4698_001.pdf