• Anasayfa
  • |
  • BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI

BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI

Tarih: 10.05.2004 Konu: Bayrak Devleti Uygulamaları İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel                      Müdürlüğü’nün 03.05.2004 tarih ve 2483 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Türk Bayraklı gemilerin yabancı limanlarda yapılan Liman Devleti Kontrollerinde tutulma oranlarının çok yüksek olması nedeniyle, “Çok Yüksek Riskli Ülkeler” arasında ve “Öncelikli Denetim Listesinde” yer almasının, ülkemiz itibarını olumsuz etkilediği gibi, ekonomik sorunlara da sebebiyet verdiği, Denizcilik Müsteşarlığı’nca “Kara Listeden Ak Listeye” geçişi sağlamak amacıyla “Denetim ve Eğitim Seferberliği” başlatıldığı ve öte yandan, limanlarımızdan yurt dışına çıkış yapacak olan Türk Bayraklı gemilere Yola Elverişlilik Belgesi verilmeden önce Denet Memuru ile birlikte bir GSK veya PSC uzmanının gemiye birlikte giderek, gemiyi kontrol etmeleri neticesi uygun görülmesi halinde YEB düzenlenmesi uygulamasına seçilen pilot limanlar ile 02.01.2004 tarihinde başlandığı, Bu çerçevede; Türk Bayraklı gemilerin yabancı limanlarda uğrayacakları Liman Devleti Denetimine hazırlık amacıyla, şu ana kadar pilot bölge olarak seçilen Ambarlı, Aliağa ve Mersin Limanlarında yapılan uygulamaya; Trabzon, Samsun, İstanbul (Merkez), Karadeniz Ereğli, Tuzla, İzmit, İzmir (Merkez), Bodrum, Marmaris, Çanakkale (Merkez), Gemlik, Bandırma, Antalya, İskenderun Limanlarında da uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilere “Ön Sörvey” denetimi uygulamasına   24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle başlanacağı ve limanlarımızda yapılan bu denetimin, düzenli hatta çalışan gemiler de dahil olmak üzere bir ay süre ile geçerli olacağı, Bu uygulama çerçevesinde; belirlenen limanlara gelecek olan uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin donatan veya acentesinin, gemi limana gelmeden 24 saat önce, ilgi yazı ekinde yer alan Ek-1’de belirtilen Gemi Geliş Dilekçesini Liman Başkanlığı’na sunacağı, yapılan değerlendirme neticesinde gemiyi denetlemekle görevlendirilen Gemi Denetim Uzmanının da en kısa zamanda gemiye giderek yine ilgi yazı ekinde yer alan Ek-2’de belirtilen  Kontrol Listesi çerçevesinde “Ön Sörvey” Denetimi yapacağı, Bu itibarla, “Ön Sörvey” denetiminde ekte gönderilen kontrol listesinin kullanılması ve gemi personelinin bilgilendirilmesi ile Denizcilik Müsteşarlığı’nda veri tabanı oluşturulması ve sörveyörlerin performansının ölçülmesi amacıyla, A ve B formlarından bir nüshanın gemi kaptanına, bir nüshanın da Denizcilik Müsteşarlığına gönderilmesinin istendiği, bildirilmektedir.   - 2 - İlgi yazı ve eklerinin birer örneği ekte sunulmakta olup, bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter NOT: İlgi yazı ve ekleri Web Sitemizde Haberler Duyurular Bölümünde “Tüm Sirkülerler”             altında yayınlanmaktadır. Lütfen kontrol ediniz. Ayrıca konu ile ilgili Denizcilik         Müsteşarlığı’nın resmi web sitesi  www.denizcilik.gov.tr  adresinde ana sayfada        “Memorandumlar Nezdinde Gemilerimizin Durumu/Analizi” bölümünde bilgi        bulunmakta olup, şu an için sayfa güncellenmektedir. EK 1: İlgi Yazı EK 2: Gemi Geliş Dilekçesi Örneği EK 3: Kontrol Listesi DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği  DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği     - Sn. Eşref CERRAHOĞLU      - MARLİM                          Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri T.C. BAŞBAKANLIK