• Anasayfa
  • |
  • Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 13.08.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Genelgesinde;  26.12.2012 tarih ve 2012/29 sayılı Genelge'nin 1'inci maddesinin (a) bendi "İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle, yükümlüsünce ibraz edilen, taşıta ilişkin fatura dikkate alınacaktır. İbraz edilen faturadan ya da beyan edilen kıymetten şüpheye düşülmesi halinde, 2012/29 sayılı Genelgeye göre işlem tesis edilecektir. Fatura ibraz edilmemesi halinde, söz konusu taşıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulacaktır." sonuna gelmek üzere;

"Gümrük Kıymetinin bu şekilde belirlenmemesi durumunda ise, 2'nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır." ifadesinin eklendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

 

1005_2432_bedelsiz_ithalatta_g_mr_k_k_ymeti.pdf