• Anasayfa
  • |
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"  12.09.2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 02.10.2012 tarih ve 28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" olarak değiştirilmiş; çeşitli maddelerde Bakanlık ve Yönetmelik adındaki değişikliğe bağlı düzenlemeler yapılmıştır.

Bunların dışında, Yönetmeliğin diğer bazı maddelerinde de çeşitli değişiklikler yapılmış olup; ilgi Yönetmelik ve yapılan değişiklikler arasında üyelerimizi yakından ilgilendiren 10 uncu maddenin eski ve yeni hallerini gösteren tablo ekte bilgilerinize sunulmaktadır.(Ek-1)

Söz konusu Yönetmelik Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                          Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

                                                                                                          Murat TUNCER         

                                                                                                          Genel Sekreter

Ek-1: Yönetmelik 10.Madde Eski-Yeni Tablo (2 Sayfa )

DAĞITIM:

Gereği :                                                                    Bilgi:                                                 

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)         

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                  

- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,12, ve 47 No'lu Meslek Grupları

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası 

522_3467_1044_001.pdf