• Anasayfa
  • |
  • Birleşik Arap Emirlikleri Hk.

Birleşik Arap Emirlikleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 23.11.2021 tarih ve 34221550-250-10526 sayılı yazıda, 22.10.2021 tarihli ve 9583 sayılı yazılarına atıfla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yakın geçmişte TIR Sözleşmesini uygulamaya başladığı, bu sayede TIR Karnesi kapsamında BAE hareket ve varışlı taşımalar yapılması imkânı sağlandığı ve BAE'den Türkiye'ye TIR Karnesi kapsamında ilk taşımanın gerçekleştirildiğinin  TOBB tarafından duyurulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu ay içerisinde söz konusu taşımayı yapan araca dönüş yükünün yüklenerek, ülkemizden (İstanbul çıkışlı olarak) BAE'ye TIR Karnesi kapsamında yapılan ilk ihraç ürünü taşıma işleminin de gerçekleştirilmiş bulunduğu, zaman ve maliyet açısından da büyük faydalar sağlandığı, Marmara bölgesinden Basra Körfezi'ne ortalama 20 ila 26 gün süren denizyolu seferlerine kıyasen 7 günlük sürede intikal edildiği ve böylece dünya genelinde yaşanan konteyner kısıtlılığı nedeniyle bütün paydaşların maruz kaldığı maliyet artışı ve eşya tesliminde gecikme gibi sorunlardan kaçınılması ve ciddi oranda tasarruf edilmesi imkânının da doğabileceği açıklanmaktadır. BAE ile karşılıklı ticaretimizin son 5 yılda ortalama 9.500.000.000 ABD Doları düzeyinde bir hacme sahip olduğu da düşünüldüğünde, söz konusu gelişmenin ithalat ve ihracat işlemlerinde intermodal taşımacılığın gelişimine katkı sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilerek , söz konusu gelişmenin Odamız üyesi uluslararası eşya taşıma yetki belgesi sahiplerine, yük organizatörlerine, ithalatçı ve ihracatçı firmalara duyurulması istenmektedir.

1225_3223_birle_ik_arap_emirlikleri_hk_eimza.pdf