• Anasayfa
  • |
  • Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu Hk.

Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu Hk.

İlgi:      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 03.10.2019 tarihli ve 9840 sayılı yazısı ve Eki.

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile 10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Avrupa Konseyi Toplantısı” neticesinde, AB üyesi 27 ülke ile Birleşik Krallık’ın, Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmektedir. Geri Çekilme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde Birleşik Krallık’ın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve Birleşik Krallık’a AB üye ülkeleri gibi muamele edileceği, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya söz konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra Birleşik Krallık’ın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi ihtimalinin de bulunduğu ifade edilmektedir.

İlgi yazıda devamla her iki senaryo dahilinde de Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında taraflar arasında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmektedir. Bu noktada, ilgili Bakanlığın Anlaşmasız Brexit senaryosu dahilinde Birleşik Krallık’ın, AB’nin Gümrük Birliği’nden çıkışı ile beraber taraflar arası ticarette teknik engel niteliği arz edebilecek muhtelif uygulamaların da bertaraf edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanında Birleşik Krallık ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil birtakım ortak düzenlemelere gidilmesi olanakları üzerinde çalıştığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmalarda istifade edilmek üzere Birleşik Krallık’a ihracat veya Birleşik Krallık’tan ithalat yapan sektör temsilcileri tarafından Ek’te (Ek-1) yer alan soru formunun doldurulup TOBB’a (kubilay.simsek@tobb.org.tr) 17 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

Ek :

1- İlgi yazı ve Eki. (3 Sayfa)

695_3614_birlesik_krallik_teknik_duzenlemeler_soru_formu.pdf