• Anasayfa
  • |
  • Borç Yapılandırması Hk.

Borç Yapılandırması Hk.

Sayın Üyemiz,           

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/12/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanun'un 11 inci maddesi ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici 2 inci madde eklenmiş ve 28/12/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren düzenleme 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 10/9 uncu maddesinde düzenlenen "üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borçlarını da" kapsamaktadır

Bu çerçevede; 7143 sayılı Kanuna uygun şekilde yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri koşuluyla yapılandırma kapsamında kabul edileceklerdir. Oda ve borsalarımızın üyelerine uyguladıkları yapılandırmanın son ödeme tarihi 31.12.2018 olduğu için yapılandırması bozulan üyelerin yapılandırma kapsamındaki tüm taksitlerini 2019 ayı Şubat sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

7143 sayılı Kanun'un geçici 2 inci maddesi gereği, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapılacak ödemelere; borcun asıl ödenmesi gerektiği tarihten (yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitin son ödeme tarihi), ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı uygulanacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                               

Saygılarımızla,  

         

  

           

                                                                                   Murat TUNCER

 

                                                                                   Genel Sekreter

20_100_Borc_Yapilandirmasi_Hk.pdf