• Anasayfa
  • |
  • Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Doküman Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Doküman Tebliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığından ''Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Doküman Tebliği'' 30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereği alt ve üst seviyeli kuruluş işletmelerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza senaryo dokümanına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektir. 

Bahse konu tebliğ odamızın web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yer almaktadır.

Bilgileriniz arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

 

766_1797_fb_y_k_end_striyel_kazalarla_ilgili_haz_rlanacak_b_y_k_kaza_senaryo_dok_.pdf