• Anasayfa
  • |
  • “CABO DE GATA” KIYI TRAFIK BÖLGESI GEÇIŞI

“CABO DE GATA” KIYI TRAFIK BÖLGESI GEÇIŞI

İlgi yazı ile, Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği’nden alınan Nota’dan bahisle; Türk Bayraklı bir geminin “Cabo de Gata” (Cape of Gata) kıyı trafik bölgesinden geçişi esnasında “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nün (COLREG) 10. maddesini ihlal ettiği belirtilerek, denizlerdeki seyir emniyetinin arttırılması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla bahse konu Tüzüğün 10.maddesinde yer alan hususların bölgede seyretmekte olan Türk Bayraklı gemilerce uygulanmasının faydalı olacağı cihetle, gemi sahiplerinin/işleticilerinin de konu hakkında gereken hassasiyeti göstermeleri ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için gerekli uyarıların yapılması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - UND - RODER - GEMTAC - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği