• Anasayfa
  • |
  • Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği;

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi amacı ile 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşlar belirtilmiş olup ilgili hükümler Ek-1'de yer almıştır.  Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz. 

                                                                      Saygılarımızla,

                                                                      Murat TUNCER 

                                                                      Genel Sekreter 

EKLER:

Ek-1: Değişiklik Yönetmeliği (2syf)

297_2051_4341_001.pdf