• Anasayfa
  • |
  • Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete' de Cumhurbaşkanı Kararı "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2102)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararının  tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup,  ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                 

163_520__e_me_k_lt_r_ve_turizm_koruma_ve_geli_im_b_lgesi_kapsam_ndaki_baz_ta_nmazlar_n_k_lt_r_ve_turizm_bakanl_taraf_ndan_acele_ka.pdf