• Anasayfa
  • |
  • Çevre Etiketi (Taslak) Yönetmeliği Hk

Çevre Etiketi (Taslak) Yönetmeliği Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 03.02.2023 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Etiketi Yönetmeliği”nin uluslararası standartların mevzuata aktarılması amacıyla yeniden hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, mevcut Yönetmelik ve Taslak Yönetmelik’teki değişiklikleri gösterir tablo Ek’te yer almakta olup, “Çevre Etiketi (Taslak) Yönetmeliği”ne ilişkin görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte  “Görüş Bildirme Formuna” işlenerek 17.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_489_111.pdf