• Anasayfa
  • |
  • CIDDI BIR DENIZ KAZASI OLMASI HALINDE ICS PR (HALKLA İLIŞKILER) PLANI HK.

CIDDI BIR DENIZ KAZASI OLMASI HALINDE ICS PR (HALKLA İLIŞKILER) PLANI HK.

Sayın Üyelerimiz, İlgi: ICS’den alınan 11.11.2005 tarih ve ICS(05)39 sayılı yazı ve eki. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan, ICS sekreteri Simon Bennett imzalı ilgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: “Ciddi bir deniz kazası olması halinde ilişikteki PR (Public Relations-Halkla İlişkiler) Planını, özellikle ulusal birliklerin rolüyle ilgili bölümleri dikkate almaları ve planı hemen ulaşılabilir bir yerde bulundurmaları ICS üyelerinden istenmektedir. “Prestige” gemisinin kaybından sonra ICS, ciddi bir deniz kazası olması halinde basının soruşturmalarına denizcilik endüstrisinin nasıl daha iyi yanıt verebileceği konusu üzerinde düşünmüştür. Bunun için, İdari Komite’nin denetimi altında ICS Denizcilik Politikası Komitesi, ilişikteki halkla ilişkiler planını geliştirmiştir. Bundan amacın, herhangi bir denizcilik kazası hakkında ayrıntılı yorumda bulunmak değil, dengeli rapor vermek ve denizcilik endüstrisinin şeffaf ve sorumlu olmasını teşvik etmek için, medyaya, denizcilik endüstrisinin faaliyetleri ve performansı hakkında genel bilgiler sağlamak olduğu vurgulanmaktadır. Diğer bir amaç da, denizcilik endüstrisi hakkında daha fazla şeyler bilmeye ihtiyaç duyabilecek, denizci olmayan gazetecileri, www.shippingfacts.com web sitesine yöneltmek olacaktır. Süratli bir duyuru yapılması gerektiği zaman bunun yararlı olabileceği ümit edilmektedir. Bu plan, Uluslararası Denizcilik Birlikleri Yuvarlak Masası ile de görüşülmüş olup, “Prestige” tipi diğer bir olay olması halinde, düzenli bir yanıt verilmesini sağlamak için görüşmeler sürdürülmektedir.” İlgi yazı ve eki “Ciddi Bir Deniz Kazası Olması Halinde ICS Halkla İlişkiler Planı” ilişiktedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK-1: İlgi yazı ve eki DAĞTIM: Gereği Bilgi -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfasında) - Yönerim Kurulu Başkanı ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları -Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği