• Anasayfa
  • |
  • Çin'in Zhejiang Kıyılarındaki Deniz Trafiği Düzenlemeleri Hk

Çin'in Zhejiang Kıyılarındaki Deniz Trafiği Düzenlemeleri Hk

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 13 Ekim 2021 tarih ve RN(21)11 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

10 Eylül 2021 tarihinde resmen yürürlüğe giren "Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Trafik Güvenliği Yasası"nın Çin'in Zhejiang kıyılarını içeren hükümlerine yer verilmektedir. Söz konusu hükümler kapsamında bölgedeki deniz rotasının düzenlenmesiyle, gemilerin seyir güzergâh rotaları ile balıkçılık alanları arasında net bir sınır çizgisi oluşturulduğu ve böylelikle olası çatışma ve çevre kirliliğine sebebiyet verecek kaza risklerini azaltmaya yönelik önlem alındığı ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenlemede; Çin'in Zhejiang kıyıları boyunca ekte detayları ve şemaları verilen 15 farklı deniz rotasında optimizasyon ve düzenlemeye gidildiği belirtilmekte olup bölgeden geçiş yapacak gemilere yönelik talimatlara yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1072_2766__in_in_zhejiang_k_y_lar_ndaki_deniz_trafi_i_d_zenlemeleri_hk.pdf