CLC-92

İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2003 tarih ve 1702 sayılı yazısı.. CLC-92 Uygulaması ilgili olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan ilgi yazının bir örneği ek’te sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter T.C BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM.0.11.02.01/480/1702 ANKARA KONU:CLC-92 29 AĞUSTOS 2003 İSTANBUL VE MARMARA EGE AKDENİZ KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASINA ( Meclisi Mebusan cad. No: 22 Salıpazarı /İSTANBUL ) “ Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme CLC-92 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların belirlenmesine İlişkin Yönerge “nin, “ CLC-92 Sözleşmesine Göre Kabul Edilecek Teminatlar “ başlıklı 7nci maddesinin 2nci fıkrasında bahse konu edilen “ Güvencenin Sigorta olması durumunda yurtdışında sigortası yapılmış gemilerin sertifikalandırılmasında, P&I Kulüp Sigortasına haiz gemilerin başvuruları yerine getirilecek ancak münferit sigorta şirketlerince yapılmış sigortalar için sigortayı yapan şirketin uluslararası Akretidasyon Kurumundan veya ait olduğu ülke Hazinesinden alınmış “ CLC-92 Sözleşmesi kapsamında sigorta işlemi yapabilecek güvenceye haiz olduğu” na dair belge ibrazı istenecektir. Uygulamanın bu yönde yapılması hususunda bilgi ve rica ederim. İMZA İsmet YILMAZ Müsteşar