• Anasayfa
  • |
  • Coğrafi İşaretlerin Kapsamının Zanaat ve Sanayi Ürünlerine Genişletilmesi

Coğrafi İşaretlerin Kapsamının Zanaat ve Sanayi Ürünlerine Genişletilmesi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 01.11.2023 tarih ve 11837 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde sunulan ve halihazırda tarım ürünleri ve alkollü içecekleri kapsayan coğrafi işaret korumasının, zanaat ve sanayi ürünlerine genişletilmesini öngören Tüzük Teklifi'nin 12 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildiği,

AB Konseyi tarafından da 9 Ekim 2023 tarihinde kabul edildiği, bahse konu kabul edilen yeni Tüzük ile tarım ürünleri ve alkollü içeceklere yönelik mevcut AB coğrafi işaret korumasını tamamlayacak şekilde, mücevher tarım ürünleri, tekstil, cam, porselen gibi zanaat ve sanayi ürünleri için AB düzeyinde doğrudan uygulanabilir coğrafi işaret koruması oluşturulacağı ve söz konusu Tüzüğün Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Konsey Başkanı tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği,

Bu itibarla, ekte sunulan Tüzük taslağının incelenerek, Türkiye'de tescilli mücevher, tekstil, cam, porselen gibi zanaat ve sanayi ürünlerinin AB'de tescil edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması hususunun ilgililerine bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

748_2627_co_rafi_i_aretlerin_kapsam_n_n_zanaat_ve_sanayi_r_nlerine_geni_letilmesi_hk.pdf