• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Salgını Altında Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Alınması Gerekli Tedbirler Hk.

Covid-19 Salgını Altında Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Alınması Gerekli Tedbirler Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi : Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nin 23.03.2020 tarih ve 4-G-2020 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

Uluslararası sefer yapan gemilerin ülkemiz liman sahalarına varmadan yaptıkları bildiriler esas alınarak yapılan risk değerlendirmesi sonucu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından serbest pratika düzenlenmekte olduğu ve çoğu zaman kılavuz kaptanların bu gemiler ile ilk teması gerçekleştirdiği,

Salgının ülkemizde geldiği nokta dikkate alınarak, öncelikli olarak kılavuz kaptanların sağlığı ve ilişkili olarak halk sağlığının resmi kurumlarca alınan tedbirlerin amacına uygun olarak korunması, sonrasında ise kılavuzluk hizmetlerinin Türk Boğazlarında ve limanlarında devamlılığının sağlanabilmesi için ilgi yazı Ek'inde belirtilen hususların uygulamaya konulmasını şiddetle tavsiye ettikleri ve tüm yetkili kılavuzluk teşkilatlarını konunun önemine dikkat çektikleri,

Bir bölgede herhangi bir kılavuz kaptanın veya personelin bu virüse vaka olması halinde hizmet veren en az 2 vardiya (yardımcı personel ve aileleri de dahil) 14 gün süre ile karantinaya alınacağı ve kılavuzluk hizmetlerinin neredeyse durma noktasına geleceği belirtilerek Ek'te sunulan tedbirlerin acilen tatbik edilmesinin ülkemizin menfaatleri açısından önemli olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

357_1065_covid_19_salg_n_alt_nda_k_lavuzluk_hizmetlerine_ili_kin_al_nmas_gerekli_tedbirler_hk_109303.pdf