• Anasayfa
  • |
  • DENIZ ALACAKLARINA İLIŞKIN GEMILERIN SIGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESI HAKKINDA YÖNETMELIK” UYGULAMASI HK.

DENIZ ALACAKLARINA İLIŞKIN GEMILERIN SIGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESI HAKKINDA YÖNETMELIK” UYGULAMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi sirkülerimiz ile; “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in 14.11.2010 tarih ve 27759 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği, 300 GT ve üzerindeki Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemileri kapsamakta olan Yönetmeliğin amacının, Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esasları belirlemek olduğu, hususları Web sayfamızda yayımlanmıştı. Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak 16.02.2011 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı’nda yapılan ve Odamızdan da katılım sağlanan bilgilendirme toplantısında; 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan AB ile eşdeğer söz konusu Yönetmeliğin Türk limanlarına girecek Türk ve yabancı bayraklı 300 groston üzeri gemilerden limana gelmeden önce P & I sigortası aranacağı ve geçen zaman içerisinde tüm gemilerden de talep edileceği, dolayısıyla acenteler açısından bu durumun sıkıntıya sebep olabileceğinden bahisle, konuyla ilgili olarak 2011 Mayıs ayında Müsteşarlıkça acente yetkilileri ile bir toplantı yapılabileceği belirtilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Başkanlık Divanı ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - UTİKAD - Meclis Üyeleri - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Brokerleri Derneği - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.