• Anasayfa
  • |
  • Deniz Doğal Gaz İletim Boru Hatlarının Korunması Hk.

Deniz Doğal Gaz İletim Boru Hatlarının Korunması Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2020 tarih ve E.49785 sayılı yazısı ile;

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından işletilmekte olan Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi olarak anılan 30 inç çapındaki Ambarlı - Pendik, 24 inç çapındaki Muallim - Hersek ve 36 inç çapındaki Türkiye - Yunanistan Doğal Gaz İletim Boru Hatlarına (DGİBH) ait koordinatların dikkate alınarak, boru hatlarının bulunduğu bölgelerde, her türlü denizcilik faaliyetleri nedeniyle deniz boru hatlarımızı risk (kopma/delinme) altında bırakacak bir olayın yaşanmaması için gerekli uyarıların yapılmasının gerektiği,

Bu itibarla; denizde bulunan 30 inç çapındaki Ambarlı - Pendik, 24 inç çapındaki Muallim - Hersek ve 36 inç çapındaki Türkiye - Yunanistan DGİBH için herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmamış ise mevcut veya yeni yapılacak boru hattının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafında; 

* Gemilerin demirlemesine, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve benzeri tesis yapılmasına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi,

* Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınmasına, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmemesi,

* Her türlü denizcilik faaliyeti nedeniyle deniz boru hatlarımızı risk (kopma/delinme) altında bırakacak bir olayın yaşanmaması için bölgede liman ve denizcilik faaliyetlerinde bulunan kamu kurum, kuruluş ve 3. şahıslara (tersaneler dahil) gerekli uyarıların yapılması,

hususları belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                           

988_2355_dogalgaz_boru_hatlar_.pdf