DENIZ GÜVENLIĞI

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 10.06.2003/ICS(03)27 tarih ve sayılı yazı ve eki. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) Odamıza gönderilen, ICS Genel Sekreteri J.C.S. Horrocks imzalı, “Deniz Güvenliği-Devamlı Özet Kayıt (THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD-CSR) konulu İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir : “Geçen Aralık ayında IMO tarafından kabul edilen deniz güvenliği tüzüğünün önemli bir özelliği 1 Temmuz 2004’den itibaren tüm gemilerin bayrak devletleri tarafından çıkarılan bir Devamlı Özet Kayıt (Continuous Synopsis Record) (CSR) taşımaları gereksinmesi idi. (SOLAS Bölüm XI-I’ın Kural 5’ine bakınız). Bu sirkülerin amacı, bu gereksinmeyi karşılamak için ne yapılması gerektiğini ICS üyelerine hatırlatmaktır. CSR’nin amacı geminin işletilmesine ait çeşitli durumlarla ilgili mevcut ve tarihi bilgilerin ayrıntılarını göstermektir. Fikir şudur; 1 Temmuz 2004’de olduğu gibi istenen ayrıntıları sıralayan bir döküman bayrak devleti tarafından çıkarılacaktır. Herhangi bir şekilde bilgi değiştiği zaman, değişiklikten itibaren üç ay içinde bayrak devleti ya yeni bir CSR çıkarmalı veya mevcut CSR’ye bir düzeltme yayınlamalıdır. Alternatif olarak bayrak devleti CSR’deki bilgiyi düzeltmek için şirkete veya kaptana yetki verebilir-bayrak devletinin kendisinde bir değişikliğin olduğu durum hariç-ancak bir düzeltmenin yapılmış olduğu bayrak devletine bildirilmelidir, böylece yeni bir CSR, veya resmen düzeltilmiş bir CSR sonradan çıkarılabilir. Geçmişteki ve şimdiki tüm CSR’ler, düzeltmelerle beraber, gemide bulundurulmalı ve daima liman devleti kontrolü tarafından denetlenmesi sağlanabilmelidir. Tam bir CSR taşımamak geminin gecikmesi ile sonuçlanabilir. Bunun için tüm denizcilik şirketlerine bayrak devletlerinin; 1 Temmuz 2004 itibarıyla gemiyle ilgili ayrıntıları içeren bir CSR çıkarılmasını mümkün kılacak gerekli bilgiyi elinde bulundurduğu veya bundan haberdar olduğunu sağlamaları kuvvetle tavsiye edilir. İstenen bilgi ekte gösterilmiştir. Ekteki 15 ve 16 maddeleri hususundaki bilgi, hiç şüphesiz, gemi güvenlik planı geliştirilip, onaylanıncaya ve uygulanıncaya kadar ve bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası çıkarılıncaya kadar dahil edilemez. Ancak, bu gereksinmenin bayrak devletlerine yükleyeceği ağır idari yük karşısında, denizcilik şirketlerine bununla ilgili sorumluluklarının nasıl karşılanabileceğini tartışmak için bayrak devletleri ile temas etmeleri de tavsiye edilebilir. Şuna işaret edilmelidir ki; SOLAS tüzüğü CSR’nin “Örgüt (IMO) tarafından geliştirilen formatta olması ve Örgüt (IMO) tarafından geliştirilen kurallara uygun olarak sürdürülmesini” gerektirse de, bu format ve yol gösterici kuralların henüz geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni IMO deniz güvenlik gereksinmeleriyle ilgili bu ve diğer meseleler hakkında daha fazla bilgi “IMO Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu” (Guidance for Ship Operators on the IMO International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code) adlı ICS yayınında mevcuttur. Lütfen Shantel Ryan ile temas ediniz. (shantel.ryan@marisec.org)” İlgi yazı eki (Ek-1) ve Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişiktedir. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK - 1 ICS(03)27 ANNEX CURRENT CONTINOUS SYNOPSIS RECORD INFORMATION (As at 1 July 2004) 1. Ship Identification Number: I M O _ _ _ _ _ _ _ 2. Ship Name 3. Flag State 4. Port of Registry 5. Date of Registration 6. Name of the registered owner(s) and their registered address(es) 7. Name and address of any registered bareboat charterers 8. Name of the Company, as define