• Anasayfa
  • |
  • Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi : 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete "Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği" 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Yönetmelik, 10/7/2014 tarih ve 29056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliğinin" yerini almıştır.

Yürürlüğe giren Yönetmelik üzerinde yapılan değişiklikler kırmızı ile işaretlenmiş şekliyle Ek'te sunulmakta olup, yeni Yönetmeliğe Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr), "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.