• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi Hk.

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi Hk.

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 29.05.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;           deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ne (AB ETS) dahil edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan 5.000 GT ve üzeri gemilerin;

- Son uğradıkları limandan AB üye devletlerinin yetki alanında bulunan bir limana yaptıkları seferlerde,

- Bir AB üye devletinin yetki alanında bulunan limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde,

- Bir AB üye devletinin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferlerinde oluşan sera gazı emisyonlarının AB ETS kapsamına alındığı belirtilmekte olup,

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren;

-5.000 GT ve üzeri offshore gemileri,

- 400 GT ile 5.000 GT arasındaki offshore gemileri,

- 400 GT ile 5.000 GT arasındaki genel kargo gemilerinin de düzenlemeye tabi olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısı ile AB ETS’nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli olan izleme, raporlama ve doğrulama kurallarının yer aldığı söz konusu yönetmeliğin yayımlandığı 16.05.2023 tarihli AB Resmi Gazetesi yazı Ek’inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

406_1457_1457_406.pdf