• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

"Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde;

- 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin  29 uncu maddesinin birinci fıkrası;

" Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri Valiliklerce verilen izin süresince geçerlidir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adres, tür, kapasite ve statüsünde değişiklik olması durumunda işletme belgelerinde de gerekli değişiklik yapılır."

şeklinde değiştirilmiştir.

- Aynı Tebliğe "Önceki turizm amaçlı sportif faaliyet izinleri" başlığı ile ;

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 yıla kadar izin verilen ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yenilenmemiş olan su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri hakkında da 29 uncu maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır."

şeklinde geçici madde eklenmiştir.

Bahse konu Tebliğ Ek'te sunulmakta olup, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

807_1960_deniz_turizmi_y_netmeli_i_uygulama_tebli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_.pdf