• Anasayfa
  • |
  • Deniz Yoluyla Yük Taşıma Ruhsatı

Deniz Yoluyla Yük Taşıma Ruhsatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.10.2020 tarih ve 149256 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

28.06.2012 tarih ve 2012/5-13 Sayılı UKOME Kararı ile kalkış ve varış yeri Büyükşehir sınırları içerisinde olacak şekilde deniz yoluyla yük taşımacılığı talep edildiğinde, taşımacılık için gerekli belgelerin varlığı halinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacak tespitlerde trafik düzen ve güvenliği yönünden uygun bulunanlara, verildiği tarihten itibaren geçerli olmak ve ilgilisi için kazanılmış hak teşkil etmemek üzere bir yıllık "Deniz Yoluyla Yük Taşıma Ruhsatı'' düzenlenmesine karar verildiği,

Bahse konu UKOME Kararı gereği, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Deniz Yolu Yük Taşıma Ruhsatı ile ilgili işlemlerin 12.10.2020 tarihi itibari ile Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü tarafından yürütüleceği,

Bu bağlamda, denizde yük taşımacılığı yapan, yapacak olan şirket veya şahısların Müdürlüklerinden "Deniz Yolu Yük Taşıma Ruhsatı" almaları gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1159_2783_deniz_yoluyla_y_k_ta_ma_ruhsat_.pdf