• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektörüne İlişkin Gemi Acenteliği Gümrüksüz Satış Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançların Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Kapsamına Alınması

Denizcilik Sektörüne İlişkin Gemi Acenteliği Gümrüksüz Satış Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançların Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Kapsamına Alınması

İlgi : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2020 tarih ve E-4789 sayılı yazısı

Denizcilik Sektörünün Sorun ve Çözüm Önerileri Raporu'nda yer alan gemi acentelik hizmetlerinden elde edilen kazançların döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet kapsamına alınması talebimiz ile ilgili Odamızca uzun zamandır yürütülen çalışmalar ve girişimler sonucunda T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilgi yazı alınmıştır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen ilgi yazıda  ; 02 Mayıs 2018 tarihli T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin 15'inci maddesinin 8'inci fıkrasına eklenen b bendi ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yabancı bayraklı gemilere verilen gemi acentelik hizmetlerinden, gümrüksüz satış hizmetlerinden ve kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ile bu gemilere yapılan gümrüksüz satış mağazası satışlarından elde edilen gelirlerin döviz geliri olarak kabul edildiği, 15.maddenin 10.fıkrasında belirtilen şekilde tevsik edilmesi halinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek döviz kredisi kullanımlarında döviz geliri olarak kabul edileceği belirtilmektedir.

 

Özetle ; T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yapılan değişiklik ile gemi acentelerinin Türk sahipli yabancı yabancı bayraklı gemiler hariç olmak üzere, yabancı sahipli ve yabancı bayraklı gemilere döviz cinsinden düzenlemiş oldukları faturalar döviz geliri sayılarak, döviz cinsinden kredi kullanmalarına imkan sağlanmıştır.

 

İlgi yazı ve T.C.Merkez Bankası Sermaye Genelgesi'nde yapılan değişikler ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                

İsmet SALİHOĞLU          

Genel Sekreter              

 

40_146_denizcilik_sekt_r_ne_ili_kin_gemi_acenteli_i_g_mr_ks_z_sat_k_lavuzluk_.pdf