Destek Yönetim Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 13.01.2021 tarih ve 290 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı tarafından gelen yazıya atfen; yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği ifade edilmiştir.

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün daha öncesinde 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

74_272_ticaret_bakanl_ndan_gelen_13012021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf