• Anasayfa
  • |
  • Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

SAYIN ÜYEMİZ,

"Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Kanunda Deniz Turizmi  sektörünü ilgilendiren maddelerden özetle;

1-6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu'na;

- Daha önceden mülga edilen ikinci kısmının ikinci bölümü  Madde-34'e "Konaklama Vergisi" eklenerek, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi)"  %2 konaklama vergisine tabi tutulmuştur.

- Geçici Madde-3 eklenerek,  konaklama vergisi oranı 31.12.2020 tarihine kadar % 1 olarak belirlenmiştir.

2-11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "temsilcisi" ibareleri "Başkanı" şeklinde ve "temsilcilerinden" ibaresi "başkanlarından" şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Kanunun tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter               

848_6877_dijital_hizmet_vergisi_ile_baz_kanunlarda_ve_375_say_l_kanun_h_km_nde_kararnamede_de_i_iklik_yap_lmas_hakk_nda_kanun.pdf