• Anasayfa
  • |
  • Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları

SAYIN ÜYEMİZ,

"Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları"  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu kararda Deniz Turizmi ve Deniz Kaynaklarını ilgilendiren hususlardan özetle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kulanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları belirlenmiş olup, 05.01.2017 tarihli ve 99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşulları İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Kararın tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayınlanmaktadır

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                 

847_6879_do_al_sit_alanlar_koruma_ve_kullanma_ko_ullar_ilke_kararlar_.pdf