DOLAŞIM BELGELERI HK.

03.05.2004 Dolaşım Belgeleri Hk. Sirküler: 2004 İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 30/04/2004 tarih ve 15325 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan PAN-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine dahil 8 ülkenin 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren AB’ne üye olmaları itibariyle, sözkonu ülkeler ile tercihli ticaret kapsamında düzenlenecek Dolaşım Belgeleri için uygulanması gerek usul ve esaslara ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan yazılı talimat Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat Tuncer Genel Sekreter EK -Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan yazılı talimat. DAĞITIM GEREĞİ: -Tüm Üyeler (Web Sayfasında) T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı:B.02.1.GÜM.0.6.00.21.632.34 ANKARA TELEFAKS 30.04.2004*012138 TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET OADALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar / ANKARA Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nin 1 Mayıs 2004 tarihinde tamamlanacak 5. genişlemesi ile topluluk Gümrük Kodu Uyarınca Topluluk Gümrük Bölgesi içine dahil olacak Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Estonya, Malta ve Kıbrıs, AT ile Türkiye arasında tesis edilen Gümrük Birliği’ne dahil olacaktır. Bu bağlamda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Estonya’nın mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları, söz konusu ülkelerin 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren AT’ye üye olmaları nedeniyle, Resmi Gazete’nin muhtelif tarih ve sayılı nüshalarında yayımlandığı üzere 30 Nisan 2004 tarihini 1 Mayıs 2004 tarihine bağlayan gece saat 24.00 itibariyle fesh olacaktır. Bu çerçevede, Köprü Mevzuata paralel hükümler ihtiva eden 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasını, Gümrük Birliği tarafları arasında eşyanın serbest dolaşım statüsünü teşvik eden A.TR Dolaşım Belgelerinin Türkiye’den ihracatta düzenlenebilmesi ve Türkiye’yi ithalatta kabul edilebilmesi ile köprü mevzuatta yer alan INF2’ye ve INF3 belgelerinin taraflar arasında geçerli sayılabilmesini teminen söz konusu karar’ın AT’ye dahil ülkelerin sayıldığı 2. maddesinin, Türkiye ile AT arasında tarım ve AKÇT ürünlerinde tercihli rejim uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ve PAMK sisteminin uygulanmasına ilişkin “Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” lerin ilgili hükümlerinin genişleme sonrasında gümrük uygulamalarında problem ile karşılaşmaması için 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle değiştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle, 10 yeni ülke ile genişleyen Topluluk Gümrük Bölgesine ait eşyanın durumu ile ülkemize ihracat ve ülkemizden ithalata konu olmadı halinde eşyaya dair gümrük işlemleri ve kullanılacak dolaşım belgeleri hakkında geçiş dönemi önlemlerini içeren bir tebliğ çalışması yürütülmektedir. Söz konusu tebliğin, anılan BKK ve yönetmeliklerin ardından yayımlanması öngörülmektedir. Ancak yapılacak değişikliklerin Topluluğun genişleme tarihi olan 1 Mayıs 2004 tarihine kadar tamamlanamaması olasılığı karşısında, uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla, 1 Mayıs 2004 tarihinden söz konusu BKK ve yönetmelik değişikliklerinin yapılacağı ve tebliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar ihracatçı firmaların A.TR dolaşım belgesi (mevcut durumda AB üyesi olan 15 ülkeye yönelik sanayi/işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ile hariç olmak üzere) ve EUR 1 dolşaım sertifikası (serbest ticaret anlaşması statüsünde herhangi bir değişiklik olmayan Romanya, Bulgaristan, EFTA ülkeleri ile mevcut durumda AB üyesi olan 15 ülkeye yönelik tarım ve AKÇT ürünleri ihracatı hariç olmak üzere) onay taleplerinin karşılanması, söz konu