• Anasayfa
  • |
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Yönetmelikler ve Tebliğ Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Yönetmelikler ve Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından;

- Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21 Haziran 2019 Tarih ve 30808 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliklere ve Tebliğe Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 

420_2371_2371_420.pdf