EPIRB CIHAZLARININ TESCILI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıdan bahisle; Türk Bayraklı gemilerde yapılacak olan önsörvey/program dışı sertifikalandırma denetimlerinin, Yola Elverişlilik/Denize Elverişlilik belgelerinin düzenlenmesinde, 406 Mhz EPIRB TESCİL belgesinin istenilmesi hususunun kontrol listelerine ilave edilerek kontrol edilmesi ve kayıtsız gemilerin ivedilikle kayıt altına alınması gerektiğinin bildirildiği, Bir örneği Ek’te gönderilen tescil formunun gemi kaptanı tarafından iki nüsha doldurularak üzerinde gemi mührü, imza, tarih ve işlemi onaylayan ilgili makamın mührünün imzasının bulunduğu orijinal nüshanın ilgili Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığınca Ana Arama Kurtarma Koordinasyon merkezine fakslanması, diğer nüshanın ise daha sonra yapılacak, yukarıda bahsedilen denetim ve belgelendirme işlemlerinde kontrol edilmek üzere gemide bulunması gerektiği, Yapılacak işlemlerde mağduriyet yaşanmaması için ilgili formun gemi kaptanlarınca doldurularak verilmesi istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Form ( 1 Sayfa ) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. DTO Konsey Başkanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Sn. Eşref CERRAHOĞLU ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - Meclis Başkan ve Vekilleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri