EPIRB SICIL KAYIT FORMU

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.07.2003 tarih ve 04540 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 300 GT üzerindeki deniz taşıtlarında bulunan ve acil durumlarda yer saptaması ile beraber diğer ilgili bilgileri de içeren EPIRB cihazlarını, İdarelerin Arama Kurtarma çalışmalarında ve gerektiğinde diğer ülke SAR Sahalarında olan kazalarda bilgi akışını sağlamak amacıyla, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) GMDSS Circ.8 Master Plan gereklerine göre sicil kayıtlarını tuttukları, ilgili planda, 406 Mhz EPIRB cihazlarının sicil kayıtlarının tutulduğu İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin yer aldığı, Bununla beraber tehlike anında EPIRB cihazları vasıtasıyla Cospas – Sarsat uyduları üzerinden gelen tehlike sinyallerini doğrudan almak ve Arama Kurtarma Faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacıyla Cospas – Sarsat Sistemine Yer Kesimi Sağlayıcı (Ground Segment Provider) olarak üye olunması çalışmalarının başlatılmış bulunduğu, Buna göre Türk Bayraklı Gemilerde bulunan EPIRB Cihazlarının Tescillerinin yapılması amacıyla hazırlanan Türk Epirb Tescil Kayıt Formlarının mevcut gemiler için doldurulması, ayrıca Türk Bayrağı’na geçen ve Türk Bayrağı altında el değiştiren gemi bilgilerinin aynı form üzerinde güncellenmesi gerektiği, bildirilmektedir. İlgili Epirb Tescil Kayıt Formunun bir örneği ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Vekili EK: EPIRB Tescil Kayıt Formu (1 sayfa)