• Anasayfa
  • |
  • Erteleme - KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programı

Erteleme - KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 22.06.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; TOBB'un 21.06.2022 tarihli ve 6306 sayılı yazısında belirtilen, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilmesi planlanan, KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri'nin bilahare belirtilecek olan ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

483_2295_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_tobb_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_22062022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf